olympia pantserbeeld

 

 

Rond 160 schonk Regilla, de vrouw van Herodes Atticus, een schitterend nymphaeum (fontein) aan Zeus in Olympia. Het werd gebouwd vlak bij de oude Hera-tempel en naast de schathuisjes. In de tweede eeuw was dit monument een 'modern' gebouw in dit eerbiedwaardige Zeus-centrum waar sinds de achtste eeuw vC de Olympische Spelen plaatsvonden. Het was een typisch Romeins bouwwerk, gebouwd met bakstenen en aan de buitenkant versierd met platen van verschillende marmersoorten. Water werd via een apart aquaduct aangevoerd. De fontein was half-cirkelvormig (33m breed) en waarschijnlijk ruim 12m hoog. Regilla's echtgenoot en de stad Elis – zo is in inscripties te lezen – schonken de standbeelden die de fontein sierden. Drie van de beelden stonden boven op de fontein en waren meer dan levensgroot (zie maquette hierboven).

Deze beelden stelden voor: Hadrianus (afb. rechts), Antoninus Pius (r.138-161) en Marcus Aurelius (r.161-180). In de fonteinnissen stonden nog meer beelden, waarvan fragmenten en soms inscripties zijn teruggevonden. Er moeten beelden hebben gestaan van Regilla zelf, van haar echtgenoot Herodes Atticus en van leden van de keizerlijke familie: Faustina Major, de vrouw van Antoninus Pius, en Faustina Minor, de dochter van Antoninus Pius en echtgenote van Marcus Aurelius.

Het beeld van Hadrianus is een pantserbeeld. Borst en hoofd bestaan uit één stuk steen inclusief de lauwerkrans op zijn hoofd. Misschien lijkt het beeld wat grof, maar we moeten niet vergeten dat het ruim 10m hoog op de fontein stond. Het kuras heeft een afbeelding die ik op keizerHadrianus.nl al vaker behandeld heb: op de wolvin met Romulus en Remus staat (een beeld van) Athena en twee Victoriae vliegen een overwinningskrans aan.

De boodschap van deze afbeelding is kenmerkend voor Hadrianus' politiek: de Grieks sprekende wereld (Athena) op de stevige basis van Rome (wolvin met Romulus & Remus) een nieuw elan bezorgen. Een boodschap die tijdens Hadrianus' leven meermalen in steen werd gesymboliseerd en die hier in Olympia – waar een fragment van een soortgelijk, tweede Hadrianus-beeld werd gevonden – ook nog postuum werd uitgedragen.

Na Hadrianus komen deze Athena-op-wolvin-afbeeldingen niet meer voor.

© conens & van wiechen A. van Wiechen