cassius dio

Romeinse geschiedenis 

 

Cassius Dio (of Dio Cassius) werd geboren rond 150 in Nicaea (Iznik, Turkije) en ging na de dood van zijn vader in 180 naar Rome, werd senator en advocaat. Hij verkeerde in de hoogste kringen. Hij werd gouverneur van Pergamum, Dalmatia en Pannonia en was ook nog enige tijd proconsul in Afrika. Uiteindelijk trok hij zich terug in zijn geboorteplaats en ging schrijven. Hij schreef in 80 (!) boeken de Romeinse geschiedenis (tot 229). Helaas is lang niet alles van dit werk bewaard gebleven. 
Boek 69 behandelt de periode van keizer Hadrianus en dat kennen we alleen via de samenvatting van de Byzantijnse monnik Johannes Xiphilinos uit de elfde eeuw.

De Griekse tekst met een Engelse vertaling is te vinden in dit deel van de onvolprezen Loeb Classical Library.

Op www.keizerHadrianus.nl wordt deze bron afgekort tot CD.

© conens & van wiechen A. van Wiechen