boek: de wereld van hadrianus

 

De wereld van Hadrianus
(red.) Olivier Hekster & Corjo Jansen
Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, 2015
191 p., pbk, zw foto en 1 kleurenkatern
ISBN 978-94-6004-232-4 · €18,95

 

In acht artikelen geven diverse auteurs in deze bundel een beeld van Hadrianus en zijn tijd. In Hadrianus en de grenzen van de macht (O. Hekster, p.31-43) gaat de auteur in op de relatie tussen Hadrianus en zijn voorgangers en over de legitimiteit van zijn keizerschap. Hadrianus' visie op het Romeinse Rijk (P. Erdkamp, p.45-55) heeft als ondertitel: globalisering vanuit militair en economisch perspectief. In "Zieltje, zwervertjelief" (V. Hunink, p.57-67) wordt ingegaan op Hadrianus' houding ten opzichte van de literatuur van zijn tijd en geeft een vertaling van Hadrianus' eigen Latijnse gedichten. Jammer, dat niet ook het Latijnse origineel wordt gegeven. Over de portretten van Hadrianus, zijn vrouw Sabina en protegé Antinoüs gaat het hoofdstuk Een harmonieus trio? (E. M. Moormann, p. 69-81). In Hadrianus als bouwheer (N. de Haan en S. Mols, p.83-105) komen heel summier de bouwwerken van de keizer aan bod in Rome, Athene, Tivoli en enkele steden in de provincie. Grieken in een Romeinse wereld (F. Overduin, p.107-115) behandelt Hadrianus' houding tegenover de Griekse retorica "zoals bedreven door prominente redenaars binnen de Tweede Sofistiek" (p.109), onder hen redenaar Aelius Aristides (117-181). Het interessantste artikel van deze bundel is Eenheid, macht en stabiliteit (C. Jansen en R. Verhagen, p.117-132) waarin de veranderingen in het recht die de keizer initieerde aan bod komen. Hadrianus tussen feit en fictie (C. van Woekum, p.133-152) gaat in op de roman Hadrianus' gedenkschriften van Marguerite Yourcenar. Na een korte epiloog volgen noten, bibliografie per hoofdstuk, illustratieverantwoording en alfabetische index.

De foto's in het boek en de omslag (detail van de koepel van het pantheon) ogen saai en dat is jammer voor de beschrijving van zo'n formidabele keizer en grootse periode!
De bundel geeft een – enigszins onevenwichtig – beeld van Hadrianus en zijn keizerschap, maar is voor een eerste kennismaking met deze reizende keizer wellicht een goed begin. 

© conens & van wiechen A. van Wiechen