95-107

 

Intussen doorliep Hadrianus de gebruikelijke functies. Hij werd als negentienjarige militair tribuun in Aquincum (Budapest) en daarna in noordwest Bulgarije. Het was een belangrijke functie in de militaire carrière van een elite zoontje. Velen hebben zich er makkelijk van af gemaakt, maar Hadrianus niet. Hij leerde veel - wat wist deze jongeman tenslotte van het leger en het militaire bestaan af? - en toonde zich een goede leerling. Hij trainde met de soldaten die hem daarom zeer waardeerden.  Hadrianus werd voor de derde keer militair tribuun en dat was niet erg gebruikelijk. Dit keer werd hij gestationeerd in Mainz (Mogontiacum) onder het commandantschap van zijn veel oudere zwager Servianus.
En dat gaf problemen, als we de geschreven bronnen (met een korrel zout!) mogen geloven. 

Zoals die keer toen het bericht kwam dat de oude keizer Nerva was overleden en dat dus zijn geadopteerde opvolger, Trajanus (rechts), de nieuwe keizer was. Hadrianus en Servianus in Mainz hoorden dat eerder dan Trajanus zelf die op dat moment in Keulen verbleef en beiden wilden de eerste zijn om de trieste én prettige boodschap over te brengen. Servianus stuurde direct een bode naar Keulen, terwijl hij de wagen die Hadrianus had genomen onderweg onklaar liet maken. Maar de net tweeentwintig-jarige jongeman bedacht zich geen moment toen hij panne kreeg, stapte af en rende - misschien wel door de sneeuw - de resterende kilometers naar Keulen! Hij zou zo eerder dan Servianus' bode de "nieuwe keizer" hebben ingelicht en gefeliciteerd!

Trajanus was nu keizer en dat betekende voor Hadrianus dat hij ook dichter bij de macht zat. Maar allereerst vond Plotina het tijd worden voor een huwelijk! Kleinkind van haar schoonzus Marciana was de veertienjarige Sabina, een ideale keuze! Uiteraard kennen wij niet de gevoelens van de jonge bruid en de tien jaar oudere Hadrianus, maar wat werd en wordt er niet over hen geroddeld, toen en nu! Laten we daar niet aan meedoen. Vast staat dat het huwelijk hun leven lang heeft standgehouden en dat Sabina haar man vaak vergezelde op zijn reizen ... en ach, elk huwelijk kent zijn ups en downs!

Is het huwelijk feestelijk gevierd? We weten er niets van en kunnen ons alleen voorstellen dat de gebruikelijke huwelijksriten werden gevolgd. De bruid was wellicht gekleed in het gebruikelijke onderkleed zonder zoom, door haarzelf geweven als bewijs van haar weef-capaciteiten, opgehouden door een wollen gordel met dubbele knoop. Deze knoop werd ook wel de Hercules-knoop genoemd en was symbool voor kuisheid (alleen manlief werd geacht deze knoop los te maken) en voor vruchtbaarheid (Hercules had immers volgens de mythen vele kinderen)! Daaroverheen droeg ze een saffraankleurige mantel. Haar haar was bedekt met zes valse haarstrengen versierd met linten zoals de Vestaalse Maagden (rechts) droegen en daaroverheen een sluier. Te midden van familie en vrienden vond in een tempel of thuis een kleine plechtigheid plaats door aan de goden te offeren en de ingewanden van het offerdier te schouwen om zeker te weten of de goden positief tegenover dit huwelijk stonden. De getuigen zetten hun handtekening onder het huwelijkscontract en Feliciter!, Veel Geluk!

Hadrianus en zijn bruid bleven nog enige tijd in Rome waar Hadrianus allerlei bestuurlijke functies bekleedde, redevoeringen voor keizer Trajanus schreef en zijn eigen netwerk probeerde uit te breiden. Zijn activiteiten buiten Rome in de eerste jaren van de tweede eeuw zijn niet helemaal duidelijk. De keizer was verwikkeld in de zgn. Dacische oorlogen die schitterend zijn verbeeld op de Zuil van Trajanus (rechts) in hartje Rome.

Na twee oorlogen werd uiteindelijk het gebied als nieuwe provincie Dacia (Roemenië) aan het Romeinse Rijk toegevoegd. Het is zeker dat Hadrianus als bevelhebber van een legioen in ieder geval een deel van de strijd heeft meegemaakt. Daar zag Hadrianus hoe Trajanus met - letterlijk - alle geweld en middelen een vijandig gebied probeerde te veroveren. Deze ervaring werd belangrijk voor Hadrianus' latere politieke ideeën en militaire hervormingen.

 verder »»