125-128

 

Van zomer 125 tot mei/juni 128 verbleef Hadrianus in Rome en omstreken. Hij liet zich informeren over en inspecteerde de door hem bevolen bouw- en restauratieactiviteiten in Rome en Tivoli en veranderde hier en daar de bouwplannen, wijdde enkele tempels, maakte een kort reisje naar N-Italië en legde de eerste steen voor de tempel van Venus en Roma. Daarna vertrok hij – uiteraard weer met zijn hofhouding – vanuit de haven Ostia naar N-Afrika.

In 128 kreeg Hadrianus van de senaat de titel Vader des Vaderlands (Pater patriae). Na eerdere weigering accepteerde hij nu wél deze eretitel. Nog datzelfde jaar vertrokken Hadrianus en zijn hofhouding – inclusief Sabina en Antinoüs – naar het oosten en overwinterden in 128/129 in Athene.

 

 verder »»