113-117

 

Eind oktober 113 vertrok keizer Trajanus met zijn vrouw Plotina en nicht Matidia, de moeder van Sabina, naar het oosten. Er gistte iets aan de oostelijke grens van het Romeinse Rijk. Rivaliserende vorsten stonden elkaar daar naar het leven en misschien was dat wel het goede moment om Romeinse orde op zaken te stellen. Hadrianus en Sabina voegden zich ook bij het grote gezelschap dat eind 113 aankwam in Antiochië (Zuid-Turkije). Er werd met de Parthen onderhandeld en gevochten. Trajanus' plannen om het Romeinse Rijk ten oosten van de Eufraat uit te breiden, leken aanvankelijk uitvoerbaar. Nieuwe provincies werden aan het Rijk toegevoegd: Armenia (114), Mesopotamia (115) en Assyria (116). Tussen alle strijd-bedrijven door maakten ze begin 115 een grote aardbeving in Antiochië mee. "Heel de aarde beefde, gebouwen vlogen door de lucht, bomen raakten ontworteld en overal was stof, stof en nog eens stof. Mensen raakten bedolven onder brokstukken en stierven en Trajanus wist zich op het nippertje in veiligheid te brengen door uit een raam te springen", als we een Griekse bron mogen geloven.

De belegering van Hatra (N-Irak) mislukte en Trajanus raakte gewond. Elders in het Romeinse Rijk braken opstanden uit en de keizer besloot om de strijd in het oosten even te staken en richting Rome te gaan. Hij liet Hadrianus in Antiochië achter als gouverneur van Syria, terwijl hij samen met Plotina en zijn hele hofhouding aan de thuisreis begon. Aan de Turkse zuidkust stortte de 64-jarige keizer in, mogelijk kreeg hij een beroerte. Hoewel hij Hadrianus duidelijk als zijn opvolger had gezien, had Trajanus nooit werk gemaakt van een officiële adoptie. Net vóór zijn dood zou hij de adoptie van Hadrianus hebben bekrachtigd. Kwade tongen beweerden dat Plotina na Trajanus' dood de adoptie had bekokstoofd en "dat een vervanger met vermoeide stem Trajanus' woorden zou hebben uitgesproken".

Hoe dan ook, op 9 augustus 117 kreeg Hadrianus het bericht dat hij officieel als troonopvolger was aangewezen. In de nacht van 10 op 11 augustus droomde hij dat uit een stralende hemel, pats-boem, een vuur naar beneden stortte. Het kwam op hem terecht, maar hij bleef ongedeerd. Toen hij wakker werd, kreeg hij het bericht dat Trajanus was overleden en dat hij de nieuwe keizer was. Hadrianus "beval dat op die datum [11 augustus] het begin van zijn keizerschap steeds gevierd moest worden en hij gaf een dubbel geschenk aan de soldaten om het begin van zijn regering te markeren", aldus een geschreven bron.

 verder »»