congres-intermezzi

Hadrianus

keizer met visie

 

"Hij kende de namen van zijn afgezwaaide soldaten, en boeken die hij eenmaal gelezen had, kon hij uit zijn geheugen 'voorlezen'. Tegelijkertijd kon hij zelf schrijven én brieven dicteren én luisteren naar én gesprekken voeren met zijn vrienden..."; altijd druk, druk, druk, altijd bezig met staatszaken, zo schreef een Romein over een van de grootste Romeinse keizers: Publius Aelius Hadrianus, die "leefde 62 jaar, vijf maanden en 17 dagen en regeerde twintig jaar en vier maanden" van 117 tot 138 van onze jaartelling. Als ontspanning schreef hij gedichten, ging met zijn vrienden jagen, liefhebberde in architectuur en hield van alles wat Grieks was; hij werd vanaf zijn jonge jaren niet voor niets Graeculus (Griekje) genoemd. Hadrianus was een keizer met visie, doorzettingsvermogen en daadkracht die soms onplezierige en vérgaande besluiten durfde te nemen. Het Romeinse Rijk beleefde onder zijn leiding en die van zijn directe opvolgers Antoninus Pius en Marcus Aurelius zijn grootste bloei. 

Hadrianus was een actief keizer die zijn immense rijk jarenlang bereisde, steden zag floreren, grote bouwprojecten initieerde en belangrijke administratieve en militaire veranderingen doorvoerde. Al jarenlang doet archeologe Annet van Wiechen onderzoek naar Hadrianus en probeert ze de ‘voetsporen’ van Hadrianus te volgen van zijn 'muur' in het noorden tot het Romeinse legerkamp Lambaesis aan de rand van de Sahara.

In 2017 is het precies 1900 geleden dat Hadrianus keizer werd.
Een mooie gelegenheid om tijdens uw bijeenkomst of congres een kort cultureel & archeologisch intermezzo in te bouwen over deze bijzondere mens! 

© conens & van wiechen A. van Wiechen